Aion: The Tower of Eternity vs Shaiya • Zobacz, która gra lepsza?
 pojedynek
Aion: The Tower of Eternity vs. Shaiya
 • Aion: The Tower of Eternity
  Aion: The Tower of Eternity
galeria 
Aion: The Tower of Eternity
 galeria
Shaiya
  1. 26
  2. 6
  3. 36.
  1. INNE POJEDYNKI TYCH GIER
  1. 0
  2. 2
  3. 275.