Polityka cookies - Portal MMO • Najlepsze TOP gry online multiplayer MOBA PC
 • ranking gry mmorpg topowe online
 • darmowe gry do pobrania na pc i komputer
 • poradniki gry na komputer darmowe
 • wirtualny świat rewolucja gra online
 • wydarzenia eventy gaming gry komputerowe
 • indie games gry niezależne


Polityka cookies 1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
  1. Pliki typu „Cookies” - są informacje w formie tekstowej wysyłanej przez Serwis prowadzony przez Usługodawcę do przeglądarki Użytkownika Serwisu,.
  2. Serwis - jest to: strona internetowa znajdująca się pod adresem: PORTALIMMO.PL.
  3. Usługodawca – jest to Administrator strony internetowej znajdującej się pod adresem www.portalmmo.pl,
  4. Użytkownik- jest to: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu,
 2. Niniejsza polityka jest przygotowana dla Serwisu.
 3. Dla celów uzyskania danych statystycznych i marketingowych Serwis będzie pozyskiwał następujące dane przy pomocy plików typu „Cookies”:
  1. oznaczenia identyfikujące użytkownika w formie danych osobowych,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  3. dane statystyczne, pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze poszczególnych podstron Serwisu,
  4. dane wykorzystywane do odczytywania i analizowania statystyk w szczególności z Google AdWords i Google Analitics.
 4. Pliki typu „Cookies” będą wykorzystywane do utrzymywania sesji użytkownika Serwisu w przypadku zalogowania na konto utworzone w Serwisie. Ten sposób wykorzystania plików typu „Cookies” będzie miał miejsce wyłącznie w sytuacji, w której użytkownik zawrze z Usługodawcą umowę o świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Użytkownikiem a Usługodawcą pliki typu „Cookies” będą wykorzystywane do:
  1. uzyskania informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  2. uzyskania informacji o skorzystaniu przez użytkownika z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików typu „Cookies” w zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie.
 7. Użytkownik może wycofać zgodę, o której mowa w ustępie 6 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Użytkownika na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 8. Pliki typu „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, w szczególności do przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji konta Użytkownika oraz do zapewnienia poprawnego działania funkcjonalności Serwisu.
 9. Pliki typu „Cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej.
 10. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r.